Do skonfigurowania konta pocztowego kowalski@twojadomena.pl , założonego w  firmie Komputery SONET, potrzebujesz następujących parametrów:

UWAGA: twojadomena to nazwa domeny w której masz konto (nazwa po znaku @ w adresie e-mail)

W głównym oknie programu, z górnego menu, należy wybrać kolejno: Narzędzia - /Ustawienia kont... .

Outlook_20071W oknie "Ustawienia kont" kliknij w przycisk  [Zmień]

Outlook_20072

 

 

W oknie "Automatyczne konfigurowanie konta" należy wpisać w pole "Imię i nazwisko" nazwę użytkownika, która zostanie umieszczona w polu "Od", we wszystkich wysyłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail. Poniżej wpisz pełny adres e-mail, np. kowalski@twojanazwa.nazwa.pl . (nie zmieniać)

W polu "Hasło" wpisz hasło dostępowe do konta (proszę nie zmieniać)W polu "Wpisz ponownie hasło" jeszcze raz podaj hasło w celu weryfikacji poprawności wpisu.

Po wypełnieniu pól, zaznacz opcję "Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów" oraz kliknij w przycisk [Dalej >] .

Outlook_20074Pozostaw zaznaczoną opcję "Internetowa poczta e-mail" i  kliknij w przycisk [Dalej >] .

Outlook_20074W sekcji "Informacje o serwerze" należy wybrać typ konta POP3. W obydwa pola wpisać jednakowe nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (SMTP) np. mars.so.net.pl .

W sekcji "Informacje o logowaniu" należy w pole "Nazwa użytkownika" wpisać nazwę konta (login).
Uwaga!
Nie przechodź jeszcze do kolejnego okna. W bieżącym oknie kliknij w przycisk [Więcej ustawień ...] , co spowoduje otwarcie okna "Ustawienia internetowej poczty e-mail".

 

W celu poprawy bezpieczeństwa, serwery pocztowe firmy SONET są tak skonfigurowane, by uniemożliwić wysyłanie poczty bez autoryzacji. Konfigurując program pocztowy, należy włączyć funkcję uwierzytelnienia użytkownika serwera poczty wychodzącej (SMTP).

Aby ustawić uwierzytelnienie SMTP, należy w oknie "Ustawienia internetowej poczty e-mail" otworzyć zakładkę "Serwer wychodzący". Kontynuując, należy zaznaczyć opcję "Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania", a następnie wybrać opcję "Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej".


Outlook_20075W celu zapewnienia bezpiecznych połączeń, możliwe jest skonfigurowanie połączeń z szyfrowaniem SSL dla serwerów poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3). Aby tego dokonać wybierz zakładkę "Zaawansowane", dla serwera przychodzącego (POP3) zaznacz opcje "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" a dla serwera wychodzącego (SMTP) wybierz połączenie szyfrowane typu TLS oraz wpisz numery portów:Outlook_20075aZatwierdź zmiany poprzez kliknięcie w przycisk [OK] .

Uwaga! Aby korzystać z połączenia z serwerami poczty z SSL, należy podać nazwy serwerów POP3 i SMTP w kliencie pocztowym w postaci adresu serwera WWW, np. WWW.twojadomena.pl . Inne pola konfiguracyjne klienta pocztowego mogą zawierać nazwę domeny przekierowanej na serwer, czyli np. adres e-mail może być wpisany w postaci kowalski@twojadomena.pl .

 

W odsłoniętym oknie "Konta e-mail" należy kliknąć przycisk [Dalej >] , a w kolejnym oknie - [Zakończ] .

Program Microsoft Office Outlook 2007 został skonfigurowany do obsługi konta e-mail o adresie kowalski@twojadomena.pl .

UWAGA: Przy pierwszym sprawdzaniu konta Outlook zapyta o akceptacje niezaufanego certyfikatu serwera mars.so.net.pl. Należy zaakceptować wyjatek bezpieczenstwa